Severe thunderstorm watch


Severe thunderstorm watch

De vooruitzichten voor vannacht zijn niet rooskleurig.
Een heel actieve storing zal in de loop van vannacht (rond 5u) de lage landen binnen trekken.
Het grootste gevaar is de wind en niet zozeer andere elementen van onweders.
Rukwinden van 120 km/h en meer zijn zeker niet uitgesloten die gepaard gaan met hevige regen.

De gebieden met het meeste potentieel zijn de kuststreken, gaande van de Seine Maritieme (Frankrijk) tot Den Haag.

Nogmaals het grootste gevaar blijft de wind en regen die op sommige plaatsen voor overstromingen zullen zorgen en niet zozeer andere elementen van onweer.

Een Severe Thunderstorm Watch is een verhoogde waakzaamheid van potentieel onweergevaar.