Flashflood watch


Flashflood watch

FLASH FLOOD WATCH Door de verwachte regenval, al dan niet afkomstig van een onweer, bestaat de kans op wateroverlast. In bepaalde gebieden is het nog droog en heeft de grond geen kans om het water op te nemen, waardoor de kans op wateroverlast vergroot wordt. Een Flash Flood watch is geen bevestiging van wateroverlast, maar de kans bestaat dat er wateroverlast voorkomt.