Wind warning


Wind warning

Vandaag tweede storm van 2018, windstoten tot 130 km/u Voor vandaag staat alweer de tweede storm van 2018 op het programma. Een diepe depressie trekt vannacht en in de ochtend in sneltreinvaart van de Britse eilanden via de Waddeneilanden naar het noorden van Duitsland. Aan de zuid- en zuidwestzijde van de kern komt er in de loop van de ochtend aan de west- en zuidwestkust van Nederland én aan de Belgische kust waarschijnlijk een volle storm te staan (9bft.), tijdelijk zelfs een zware storm (10). Er moet tevens rekening worden gehouden met zeer zware windstoten tot 130 km/u in de kustgebieden, maar ook in het binnenland kunnen de windstoten heel venijnig uitpakken (tot 110 km/u). De piek van de storm wordt aan het einde van de ochtend en in het begin van de middag verwacht. Mocht er een sting jet ontstaan kunnen de windstoten nog forser uitpakken. Wees op u hoede! Pas goed onverwachte verkeerssituatie door windvlagen! Blijf tijdens de storm uit de buurt van bomen!