Koufront intensifiëert


Het koufront intensifiëert verder en trekt in noordoostelijke richting dieper de noordelijke helft van de Benelux in, terwijl er losse buien ontstaan in de convergentie voor het koufront uit.

intensifying

Verwacht wordt dat de buienlijn zich dieper landinwaarts zal begeven, terwijl de warmere onstabiele lucht zich mee oostelijk begeeft en vervangen wordt door een post-frontale koelere luchtmassa. Bij passage van het scherp koufront kunnen de windstoten geaccentueerd zijn, zeker in de nabijheid van de hevigste convectie. Ook kunnen nog steeds losse buien steeds ontspringen in de convergentie voor het koufront uit.