Actuele situatie 31-03-2015, 17:30


31032015

Momenteel trekken er van over de Noordzee buien richting de Benelux die reeds sterke radarecho's tonen. Daar deze buien zich in een gunstig gescheerde omgeving begeven, bestaat de kans dat deze buien aan organisatie kunnen winnen, waardoor die steviger uitgroeien en (al dan niet tijdelijke) supercellulaire processen ontwikkelen. Met een CAPE van een 100 - 200 J/kg, in een sterk gescheerde omgeving van 20 - 35 m/s en noemenswaardige SREH3 waarden tot boven de 200 m²/s² lijkt enige organisatie best mogelijk. De stormrelatieve wind in de onderste 1 km, dewelke een sleutelingrediënt is voor supercels stijgt naarmate men zich in de Benelux zuidelijker begeeft. Dit terijl de grootste CAPE zich aan de kust en in het centrum tot noordelijk deel van de Benelux zich bevindt is de overlap nochthans niet optimaal. In het supercelverhaal is deze offset dus een ietwat limiterende factor.

Analoog aan deze morgen en de voorgaande HSLC-situaties kunnen LEWP's wederom gemakkelijk aan de orde zijn. Daardoor blijft het uitkijken voor ferme windstoten, wanneer deze buien de hoge windsnelheden naar beneden transporteren en divergeren langs het aardoppervlak. De cellen die daartoe het meest in staat zijn zijn dan ook deze met de sterkste neerslagkern, daar die exemplaren het sterkste neerwaarts momentumtransfer brengen.