Weer kans op supercells vandaag


Aan de voorzijde van een massief lagedrukgebied met kern ten NW van Groot-Brittannië

zien we morgen voor het koufront uit een korte opstoot van warme lucht vanover Frankrijk. In de loop van de dag bouwt er zich cape op die oploopt naar waarden van zo'n 900J/kg SBCAPE en 600J/kg MLCAPE. Dit in overlapping met een DLS tussen 45 en 60 kt en een LLS van zo'n 30 kt, SRH loopt ook op richting een 200m2/s2 en stormrelatieve wind richting 12 m/s. Een goede cocktail voor het ondersteunen van sterk georganiseerde convectie.


Hoewel de cape wat mager is is er matige tot sterke forcing aanwezig en dergelijke windprofielen laten gemakkelijk supercells en bow echoes toe.
Voornaamste aandachtspunten morgen zijn dan ook zware windstoten en ook tornado's (0-1km SRH tussen 140 en 200 m2/s2 en uitslaande STP).
Grote hagel tot 3cm behoort ook tot de mogelijkheden. De shearvectoren lijken gunstig te staan om supercells te ondersteunen, vooral als buien zich
voldoende voor het koufront uit vormen. Dichter bij het koufront staan ze meer parallel.


De verwachting is dat de eerste buien zich zullen aanmelden in de westhoek van 16 à 17u, bij initiatie zitten daar mogelijk supercells tussen. Naarmate
de buien verder landinwaarts schuiven zal er mogelijk meer clustering optreden en bow echoes worden dan waarschijnlijker, de mate van clustering hangt
sterk af van de afstand van de buien ten opzichte van het koufront.

De grootste kans op volwassen supercells lijkt weggelegd voor de gebieden rood gemarkeerd op bijgevoegde kaart. De beste overlapping van de zwaarweerparameters bevindt zich in deze gebieden alsook de STP.
Namens het meteoteam van StormPlatform,
Michaël Verhaaghe en Michel Brands