Verandering in het patroon


Terwijl Europa nog steeds gebukt loopt onder een enorm groot gebied van hoge druk, kan het niet anders dat deze situatie vroeg of laat onhoudbaar blijft. Een markante ommezwaai lijkt onvermijdelijk en staat dan ook enige tijd reeds op de weerkaarten aangetoond.

 

mslp2

Momenteel is de situatie zoals ze geillustreerd staat op de bovenstaande afbeelding. Over geheel West, Centraal & Oost Europa zien we een lang uitgerekt hogedrukgebied dat storingen ten noorden van ons en ten zuiden van de Benelux houdt. Het lang uitgerekt hogedrukgebied, verliest binnenkort zwaar aan integriteit waardoor de blokkage waarmee wij toch al enige tijd te maken hebben het ook zal laten afweten. We zien dit onder de vorm van een groot gebied van lage druk dat zich op de Atlantische Oceaan zal ontwikkelen. Bekijken we de loop in de geforecaste luchtdruk van het GFS model zien we dat deze verschuiving niet lang op zich zal laten wachten.

Binnen enkele dagen zien we de weerkaarten geheel anders inkleuren en is het speelveld daarmee ook geheel anders opgedeeld. We zien dat er op de Atlantische oceaan plaats gemaakt wordt voor een groot en complex lagedrukgebied, waarmee ook de lucht eerder vanuit het zuiden tot zuidwesten wordt aangevoerd. De blokkage is een herinnering geworden, en er wordt plaats gemaakt voor een Atlantische storing die zich mogelijks in de eerste helft van volgende week zal aanmelden. De situatie ziet er op dat moment ook al geheel anders uit.

mslp33

Dit patroon doet trouwens sterk denken aan een Spaanse Pluim, dewelke naar alle waarschijnlijkheid een einde zal brengen aan de droge periode. Het is nog te ver om echt in detail te gaan, maar de modellen flirten toch reeds langdurige tijd met wat actie en mogelijke onweersbuien wanneer de forcering door de Atlantische storing dichter bij zal komen, terwijl er zich in de warme sector een onstabiele zone ontwikkelt met de advectie van vochtigheid vanover de Golf van Biscaje.

cape38