Stormachtige dinsdag 17 november 2015


Onder toedoen van een sterk zonaal upper en midlevel windveld worden er 2 troggen van west naar oost over de Benelux geadvecteerd, en wordt de kans op geaccentueerde windstoten omhoog gekrikt.

sp convective forecast 201511170600

Een eerste trogpassage zou zich in de loop van de ochtend langs de kust aanmelden onder de vorm van een frontaal systeem en zal behoorlijk wat neerslag brengen, waarna er zich even een drogere passage zal aanbieden. De tweede trogpassage die in de avond wordt verwacht is ene waarbij de sterkste windstoten zullen optreden, waarbij uitschieters tot 100 km/u geen overdreven waarden zijn.

gfs windgusts13

In de post-frontale luchtmassa van het frontaal systeem vinden we een steil lapserate regime, waarbij de koude bovenlucht een conditioneel onstabiele situatie bieden, dewelke met de hoge windschering in een vorticiteits-rijk gebied intense buien promoot, die mogelijks dynamisch uit de hoek kunnen komen. Naast het sterk windveld dat met dit systeem gepaard gaat, lijkt een convectieve windevent best mogelijk, aangezien deze buien een behoorlijke diepte kunnen hebben en dusdanig hoog in de hoge windsnelheden kunnen uitgroeien dat er sterk momentum-transfer mogelijk is naar de grond. Dit alles wordt onderheven aan een intens PVA-veld, dewelke op de 500mb vorticity-maps heel duidelijk te zien is.

gfs vort500mb12

Ondanks de relatief zwakke (maar aanwezige) onstabiliteit zien we dit zelfs gereflecteerd in de klassieke SWx parameters waarbij zelfs de SCP & de STP een positief signaal geven. Daarnaast hebben we ook te maken met sterke SREH3 & SREH1 waarden die ook constructief zijn voor dynamische buien en aan de basis liggen van de suprecel composite & Sigtor. Ook de reeds bewezen in-house HILOCS- parameter geeft relatief hoge waarden, waarbij een HSLC-event niet wer weg te denken is.

gfs hilocs12

Hetzelfde zien we trouwens op de gesimuleerde watervapor-maps waarbij we een sterke darkzone zien nèt achter het systeem.

gfs vapor10