Rapid cyclogenesis 9 februari 2016


Onder toedoen van een sterke zonale stroming nadert er een intense shortwave met bijhorende IPV anomalie richting een erg barocliene zone. Als resultaat van deze IPV anomalie zien we in de modellen een erg snelle cyclogenese gebeuren waarbij een oppervlaktetrog in minder dan een halve dag uitdiept naar een gelsoten circulatie met een kern van 974mb. De snelheid waarmee dit systeem zich ontwikkelt en het windveld waarmee dit gepaard gaat (zowel upper als low levels) maakt deze situatie potentiëel gevaarlijk.

forecast20160209

Bij nadering van de shortwave wordt de opwaartse beweging gemaximaliseerd, waarbij er mogelijks convectieve initiatie plaatsvindt en er een gevaar bestaat op geaccentueerde windstoten. Daarbij hoort aan de voorkant van het progressief systeem een latente onstabiliteit van enkele 100 J/kg, waarbij buien enigszins tot enige diepte kunnen uitgroeien en garant kunnen staan voor vertikaal momentumtransport.

gfs cape09

De severe weather parameters die hierbij gepaard gaan liggen erg hoog, waarbij we aan de voorzijde een SREH3 veld ondervinden tot boven de 700m²/s², terwjil de SREH1 waarde tot 300 m²/s² klimt. Deze waarden zijn meer dan voldoende om gestructureerde buien te ondersteunen onder de vorm van mogelijke low-topped supercels met een kans op windhozen. Een significante windevent is bij deze waarden niet uitgesloten. Deze denkpiste wordt sterk ondersteund door de aanwezigheid van een erg intens stormrelatief windveld tussen 0-1km, waarbij de supercel-treshold van 10 m/s met gemak behaald wordt. Ook zien we de gehele situatie gereflecteerd in de HILOCS, waar we de combinatie zien van de sterk geforceerde omgeving omwille van de scherpe shortwave, de latente onstabiliteit en de windparameters waarmee de vorming van het lagedrukgebied gepaard lijkt te gaan.

gfs strelwindsfc 1km09

In de onderstaande synthetische watervapor-imagery kunnen we de voormelde textbook evolutie zien van een baroclinic leaf structuur, naar de vorming van het lagedrukgebied en de bijhorende luchtstromen. De snelheid waarmee de comma-vorm zich vormt, de intensiteit van de gesimuleerde darkzone en de vorm die zich uit in een schorpioenestaart doet denken aan de formatie van een stingjet, waarbij de luchtstroom die zich rond de kern wikkelt en in isentropische zin neerdaalt in fase werkt met het sterk upper en mid level windveld, waarbij er mogelijks intense windstoten kunnen plaatsvinden. Dit vooral aan de zuidflank van de occlusie/seclusiekrul die zich op de geforecaste /images tonen. 

synth watervaporloop 20160209

Na passage van dit lagedrukgebied vinden in de regio van de kuststreken een omgeving waar er kustconvergentie kan ontstaan, waar we in combinatie met het relatief warme zeewater en de erg lage geopotentiële hoogtes een conditioneel onstabiele situatie zien en er dus buien getriggerd kunnen worden met daar ook enige bliksemactiviteit.

Al bij al kunnen we zeggen dat de modellen uitgaan van een erg dynamische setup waarbij de windstoten en het intens windveld centraal staan. Alhoewel deze situatie op de operationele run erg intens lijkt te zijn, zijn er daarentegen wel onzekerheden te melden. Een van die onzekerheden lijkt het precieze traject te zijn van het lagedrukgebied, waardoor ook alle vermelde parameters in het spel kunnen verschuiven en zelfs insignificant worden. Hierdoor vinden we een behoorlijk brede range aan windsnelheden terug, waarbij we zowel windkracht 5 kunnen ondervinden maar ook een windkracht 8 en/of erboven. Een tweede onzekerheid is de aanwezigheid van de onstabiliteit en dus de CAPE, aangezien we een erg lage CAPE in de forecasts zien en de kleinste miscalculatie zowel negatief als positief in de kaarten kunnen spelen omtrent het ondersteunen van DMC.

GUSTprobability

 

Dit alles gebiedt ons om een "Low risk" uit te geven, waarbij (al dan niet convectieve) windstoten centraal kunnen staan... dit op de locaties waar de beste overlap tussen de vermelde spelers te vinden is en de significante features op de synthetische watervapor-/images zich bevinden.