Potentiële noodweersituatie woensdag & donderdag 22 - 23 juni 2016


Na een druilerige periode en een slabakkende lente breekt gelijk ook de zomer aan, waarbij de sprong in temperatuur ineens richting de 30° graden kan klimmen omwille van een ontwikkelende Spaanse Pluim setup met de kenmerkende trog ten westen van het Europese vasteland en een hoog in centraal Europa. Daartussen vinden we een sterk warmte-advectieregime met een noordelijke opstuw van warme, onstabiele lucht die aan de basis ligt van de drastische temperatuursklim, beginnend vanaf morgen met als hoogtepunt op donderdag.

IMG 21062016 215147

Met die warmteopstoot klimt natuurlijk ook de temperatuursafname met hoogte die met de absolute vochtigheidswaarden tot dik in de tieners een gemodereerde tot sterk onstabiele situatie met zich meebrengt waarbij de 2000 J/kg met gemak overschreden wordt. Ook zien we na het vallen van de zon nog steeds een hoog surface based CAPE signaal, wat mogelijks aan de basis kan liggen voor verhoogde kansen op convectie, met blijvende voeding vanaf de grond.

gfs cape11 1

De jet structuur die met deze pluim gepaard gaat biedt in samenwerking met het surface low een sterk gescheerde omgeving, waarbij de drempelwaarde tot ver boven de supercel-range klimt. Het westen van de Frankrijk ondervindt een DLS waarde tot 30 m/s (60 kts), afnemend richting het binnenland tot 20 m/s (40kts) en lager.

Verwacht wordt dat mede door het surface low en eventuele kustconvergentie convectieve initiatie zal worden getriggerd, die zich vanaf het westen tot noordwesten van Frankrijk richting de Benelux zal begeven. Zowel de globale als fijnmazige modellen geven erg sterke convectieve signalen terug waarbij de anticipatie op supercels niet te overzien is. Dit gestaafd door de sterke stormrelatieve wind tot 12 m/s, de verhoogde heliciteitswaarden tot 250m²/s² en meer in combinatie met de vermelde onstabiliteit en DLS. Het spreekt voor zich dat de supercel composite parameter hierbij ook de hoogte in schiet, waarbij de 10 vlot behaald wordt. Sommige fijnmazige modellen geven zelfs een SCP waarde tot boven de 20.

gfs sreh3km11

gfs sreh3km13

Na initiatie verplaatst de dreiging zich eerder langs de westkust van Frankrijk richting de Benelux, waarbij het dreigingstype zich voornamelijk uit in mogelijk geaccentueerde hagelval, vandaar dat wij hebben gekozen om een "High risk" als hoogste dreigingsniveau te voorzien. Tornado kansen zijn ook een factor, weliswaar niet zo hoog als de hagel. Dit door de lage wolkenbasissen, verhooogde windschering in de onderste niveaus en sterk geaccentueerde vorticiteitsgeneratie (VGP).

gfs vgp11

De buienmode lijkt sterk afhankelijk te zijn van de precieze locatie en in mindere mate de timing wanneer en waar er zich initiatie voor doet. Trekken de buien meer naar het oosten of initieren ze iets meer richting het oosten zal de windschering ook minder zijn waardoor de ingrediënten voor supercels ook zullen afnemen. Het is dan ook evident dat de hevigheid van de buien iets minder prominent zal zijn, alhoewel oostelijker, de hagelkansen best nog aanwezig lijken.

gfs shprob11 1

De fijnmazige modellen daarentegen bieden allen een oplossing waarbij initiatie zich voor doet in het westen van Frankrijk met een traject dicht bij en parallel aan de kust van het Europese vasteland. De buienmode lijkt in het westen dan hoofdzakelijk supercel te zijn met de gekende noodweersverschijnselen die zulke buienmode met zich mee brengt. Het is daarentegen belangrijk te melden dat niet èlke onweersbui van het type supercel hoeft te zijn om zwaar weer met zich mee te brengen. Het kan gerust zijn dat er zich ook zware multicels voordoen wanneer buien zich clusteren tot een MCS of andere multicelstructuur. De meest zware buien lijken vooralsnog voor de westflank van de Benelux te zijn, die als grote driver zullen dienen in het moduleren van de convectie die verwacht wordt op donderdag.