Onweersetup nacht 04/05 - 05/05 2015


In het WAA (Warm Air Advection) regime, gekoppeld aan een warmtefront, klimmen in West Europa de onweerskansen door toedoen van een noordelijk trekkend PVA maximum. Deze onweersbuien zullen vermoedelijk in Frankrijk als single cels onststaan en tegen de nacht & ochtend aan de grens van de Benelux / in het zuiden van de Benelux evolueren naar een MCS (of zij zullen reeds in die configuratie geëvolueerd zijn.).

 

vapor

Het scenario dat WRF simuleert houdt in dat de onweersbuien zich in Frankrijk als supercels zullen triggeren langs het warmtefront en in de warmte sector, om enigszins elevated de Benelux binnen te trekken. De soundings steunen ook deze hypothese, door een sterke nachtelijke inversie, waardoor de steile lapse rates zich beperken in de laag tussen 1 en 4 km. Gezien de oriëntatie van het warmtefront & de scheringsvectoren, lijkt het inderdaad dus best mogelijk dat deze convectie zich oorspronkelijk als single cels zullen ontpoppen.

noordrarnkrijk

Gezien de SRH in de inflowlayer (ESREH) tot hoogtes van bijna 300 m²/s² klimmen & de orientatie van de boundary-shear lijkt dit de hypothese van supercellulaire buien te ondersteunen, zeker aangezien de LCL hoogtes tussen de 1 & anderhalve kilometer zijn. Door toedoen van de nachtelijke inversie & het gebrek aan ietwat steilere lapse rates is de dreiging voor tornado's iets minder prominent, alhoewel we statistisch gezien volgens deze parameters een kleine 30% kans hebben op een EF1 tot EF2 tornado.

De sounding toont ons ook low level WAA onder mid level CAA. Hierdoor wordt de Differentiële temperatuursadvectie in de QG-omega vergelijking postief ingevuld, waardoor die sterk bijdragen aan de forcing om onweersbuien te triggeren.

Kaartenanimatie

Direct na het warmtefront simuleert het WRF model een MCS-configuratie, waarvan de cellen afkomstig uit Noord Frankrijk zijn samengelusterd, die dan in noordwaartse richting tijdens de ochtend over Nederland trekken

Verhogen we trouwens het dauwpunt in de onderste niveaus een klein beetje, switchen we in plaats van het "Possible hazard type: None" naar "Marginal Tornado". Een geheel ander scenario dus wanneer deze cloudbases veel lager zijn dan de 1 tot 1,5km. De sounding matchmaker spreekt dan zelfs van een sterke match met een significante tornado-case.

noordrarnkrijk 2

De convectie van morgen overdag zal sterk afhangen van de evolutie, schaal en inteinsiteit van de convectie overnacht en in de vroege ochtend. Outflowboundaries nagelaten door deze onweersbuien zullen boven de Benelux van primordiaal belang zijn in het al dan niet verder triggeren van onweersbuien en diens locaties.

Samengevat zien we tijdens de komende nacht & vroege ochtend de eerste focus voor convectie langs het warmtefront en mogelijks in de warme sector, onder een ietwat elevated configuratie. Indien deze buien zich kunnen "rooten" aan het oppervlak stijgen daarmee de kansen op noodweerverschijnselen zoals tornado's substantiëel, wanneer de LCL hoogtes worden verlaagd. Deze mogelijkheid is niet weg te denken, aangezien de precieze vochtigheid moeilijk tot op de graad nauwkeurig kan geforecast worden.

Al bij al een erg interessante onweersetup bij deze eerste Spaanse pluim van 2015