Nowcasten, een vak apart!Nowcasten = observeren!

De term nowcasten wordt gebruikt voor actuele weersvoorspellingen met een tijdsduur van
minder dan zes uur tijd tot nu. Nowcasten is ook één van de kunsten van het stormchasen:
hoe kom ik op het juiste moment op de juiste plaats om de weersfenomenen te spotten
waarnaar je op zoek bent. En vooral ook: hoe kom daar veilig? Het nowcasten kan tevens
het verschil betekenen tussen een succes of een 'bust'. Bij deze gaan we, zeker ook door
eigen schade en schande wijs geworden, wat dieper in op het nowcasten.


Ten eerste is het belangrijk om in de uren vóór een bewuste chase al een beetje een plan te hebben.
Bepaal op basis van de laatste voorspellingen, observaties, modelkaarten, radar- en satelietbeelden
in welk gebied je ongeveer wilt gaan chasen. Op die manier kun je ook alvast wat mogelijke locaties
met goed zicht in je achterhoofd prenten/selecteren, zodat je op de cruciale momenten gelijk weet
waar je terecht kunt zonder te worden gehinderd door bebouwing, bossen of andere objecten.
Open ruimtes, weilanden, vlakten, dijken, duinen en heuvels zijn vaak mooie punten om
vanaf te observeren.

Houd er ook rekening mee dat als je je moet verplaatsen dat je drukke verkeerspunten rond de spitsuren moet
mijden. Ga sowieso altijd ruim op tijd weg, want dan ben je ook bij oponthoud onderweg op tijd om je 'chasegebied'
te bereiken.

Hoe bepaal je waar je naar toe gaat? Dat hangt natuurlijk af van de situatie en wat je precies wilt spotten. Bij
een klassieke onweerssituatie in de lage landen komt het noodweer meestal uit het zuiden of zuidwesten. Het is daarbij
belangrijk om te weten waar de buien zich (kunnen) initiëren, bijvoorbeeld voor, op of na een koufront, door een trog,
op een convergentielijn of als gevolg van een hoogtelaag.

Probeer bij actieve onweerslijnen (op de radar te herkennen als sneltrekkende rechte- of gebogen lijnen met veel
neerslag) zoveel mogelijk in het midden van de lijn te komen. Daar zijn bijvoorbeeld shelfclouds, een gestapelde
wolkenband aan de voorzijde van de buien of het koufront, doorgaans het meest fotogeniek. Bedenk wel dat
shelfclouds veelal gepaard gaan met (zeer) zware windstoten, gevaarlijk onweer, hagel en zeer zware regenval.
Kort maar heftig! Je ziet op het hoogtepunt doorgaans bijna geen hand voor ogen meer. Zorg dus dat je op tijd
onderdak op een 'veilige' plaats zoekt en zeker niet gaat rijden tijdens de passage!


Bij geïsoleerde onweersbuien of zelfs supercellen is het nóg belangrijker om je positie te bepalen, vooral
om buiten 
de zwaarste neerslag- en windgebieden te blijven. Zo is 'corepunching', waarbij je dwars 
door de zwaarste neerslagkern rijd om aan de andere zijde van de cell te komen, ten strengste af 
te raden. Dit omdat je dan van alles kunt verwachten wat stormchasen gevaarlijk maakt. Zie ook het
hoofdstuk veiligheid.


De meeste kans om 'randverschijnselen' te zien als een (roterende) wallcloud en windhozen/tornado's
heb je als je aan de zuidoostelijke kant van de onweersbui/supercell zit. Op die manier kun je ook beter anticiperen
als de cell na een splitt van het gebaande pad afwijkt naar rechts (een rightmover). Maar ook als je aan de
westelijke kant blijft, kan de aanblik van een supercell meer dan de moeite waard zijn, zeker tijdens zonsondergang.


Vanaf het moment dat je vanaf huis vertrekt moet je alles wat hiervoor besproken is in gedachten houden, maar
telkens (!) nieuwe afwegingen maken. Nu gaat het nowcasten pas echt beginnen! Probeer extreme
weersituatie's vóór te zijn in plaats van er middenin terecht te komen! Controleer daarom bij elke nieuw
satelliet- of radarbeeld of je nog steeds goed op koers zit en check ook de laatste updates van collegachasers op weerforums,
social media en/of op StormPlatform. Informatie én communicatie zijn van onschatbare waarde tijdens het stormchasen.
Het spreekt voor zich dat dit puur de taak is voor de navigator(s) en dat de chauffeur zich ondertussen alleen maar richt op
het verkeer.

Tevens enorm belangrijk tijdens het nowcasten is het kijken naar de atmosfeer/wolken zelf. Hoe ontwikkelen de buien zich,
welke trekrichting hebben ze en neem je al ontwikkelingen waar die erop duiden welke kant het meteorologisch gezien opgaat.
Een goed hulpmiddel daarbij is een korte serie van foto's te maken (voorbeeld drie om de halve minuut vanaf hetzelfde
standpunt) of een korte timelapse om de precieze ontwikkeling goed te zien. Deze waarnemingen kun je ook meteen weer
vergelijken met wat je op de radar ziet. Blijf jezelf constant afvragen of het nut heeft om ergens te blijven of juist om te
verkassen. Activeren of deactiveren de buien? Ga ik achter deze bui aan of wacht ik op de volgende? Steeds afgewogen
keuzes maken. Ervaring helpt zeker, maar biedt nog steeds geen garantie op succes. Niets veranderlijker dan het
weer, nietwaar?

Met de liveradarmap en de gedetailleerde nowcastvoorspellingen van StormPlatform hopen we niettemin dat stormchasers
in Nederland en België nog makkelijker- en vooral ook nog veiliger kunnen gaan stormchasen. Ook voor niet-stormchasers 
is StormPlatform trouwens een handig hulpmiddel om te weten waar het noodweer zich bevindt, zowel onderweg als thuis.