Nowcast 29 03 2015


www.stormchasersbenelux.org/blog

Actueel

Model data van 12 UTC  simuleren significante toename van de windsnelheden op lage en middelbare hoogte. Momenteel 30-35 m/s op 500 hPa te Zaventem en verwacht wordt dat dit de komende 3 uur toeneemt tot 45 m/s. Deze hoge snelheden be├»nvloeden sterk het windprofiel van Benelux. DLS waardes in de grootorde van 40-50 m/s en een gunstige 0-3 km bulk shear van 20-25 m/s impliceren gevaar voor stevige rukwinden tot 30 m/s in de kustgebieden en 25 m/s meer landinwaarts. Tijdens hevige buien, met kans op lineaire schikking, kunnen hogere windsnelheden gemeten worden. Tevens kans op een windhoos door gunstige LLS en 0-1 km SREH die overlappen met een magere LL-instabiliteit. Kans op elektrificatie blijft echter beperkt door warme waardes van het LNB.

Samenvatting

Vanuit de UK naderen buien die rond 17 LT de Benelux bereiken. Tijdens buien kans op rukwinden tot 25-30 m/s. Door de hoge shear-waardes verwachten we lokale lijnvorming waar rukwinden mogelijks nog steviger kunnen zijn. Een lokale windhoos is niet uitgesloten. De bliksemactiviteit laat ons wat in de steek daar de wolkentoppen relatief warm zijn voor noemenswaardige elektrificatie. De hoogste kansen noteren we voor het oostelijk deel van Benelux.