Interessante situatie 16/09/2015


Morgen komen we onder invloed van een sterk systeem terecht, dewelke deels zijn oorsprong kent als tropisch systeem, en deels een extratropische cycloon die direct in het kielzog van "ex Henri" volgt. Hierdoor bevindt de Benelux zich onderheven aan een sterke overlap tussen immense windschering, gemodereerde onstabiliteit en sterke lift.

sfctehtae

 

Wat er precies aan het gebeuren is wordt in onderstaande loop mooi geïllustreerd. We zien een watervapor-image van EuMETSAT, overlegd met een loop van de 500mb hoogte contouren. Henri (of wat er van overblijft) wordt momenteel ingehaald door een extratropische cycloon die vanuit Noord-America in het kielzog van Henri werd meegesleurd. Hierdoor wordt Henri op geslorpt in de circulatie die gepaard gaat met het achterste systeem, die op zijn beurt gepaard gaat met een erg sterk upper level windveld.

Enerzijds vergroot de dimensie van het systeem hierdoor, terwijl anderzijds de samensmelting van deze systemen zorgt voor een diepe lagedruk-kern tot lager dan 980mb.

De windschering die daarmee gepaard gaat is erg sterk, en kan tot hoger dan 60 kts pieken. Dit in combinatie met een lage windschering die erg sterk is aangezien er zich over de oostelijke flank van de Benelux een LLJ bevindt van hoger dan 40 kts. Op zich is de situatie, afgenomen van het feit dat er een tropisch systeem mee gemoeid is, best een klassieke severe weather setup. We hebben te maken met de linker uitgang van een jet dewelke garant staat voor het onderhoud van het lagedrukgebied en dus voor sterke forcing zorgt, we ondervinden een (albeit licht) veeringsprofiel en de Benelux bevindt zich in een brede warme sector met daarbovenop nog een negatief gekantelde trog.

Wat wel duideliijk is, is dat het gros van de energie niet (enkel) afkomstig lijkt te zijn van de restanten van Henri, maar eerder bezorgd wordt door het systeem in het kielzog van Henri. Iets wat zich duidelijk reflecteert in bovenstaande loop.

shear

Allen ingrediënten die samen komen om severe weather te kunnen brengen. Met een CAPE waarde die toch ietwat aan de magere kant is door de restanten van een warme core waardoor de lapse rates niet al te hoog zijn (maar hoog genoeg) in overlapping met de vermelde windschering lijken supercels op zn minst geen onmogelijkheid. Ook heeft de geschiedenis reeds bewezen dat een significante tornado (EF3+) bij zulke situatie perfect mogelijk is... zotoe als we de heel lage LCL's in beschouwing nemen en de vermelde sterke LLJ snelheden.

gfs wind850mb10

De uiteindelijke buienmodus kan goed mogelijks een lineaire configuratie aannemen, waarbij een LEWP een veel voorkomend fenomeen is bij zulke situaties alhoewel geïsoleerde buien ook perfect mogelijk zijn. Ook is de windschering, zoals gezegd, enorm sterk waardoor de LN Shear volgens de RKW-theorie best autonomiteit kan toelaten en breaks in een eventuele buienlijn kan creëren. Alles hangt uiteindelijk af van de uiteindelijke oriëntatie van de frontale zone, waar de convectie aan gekoppeld lijkt te zijn... wat op zijn beurt ook afhangt van de uiteindelijke evolutie van de merger van de 2 lows.

Als grootste gevaar daarentegen prijkt het neerwaarts momentumtransfer voorop, waarbij de diepste buien de hoger gelegen windsnelheden naar het oppervlak kunnen transporteren, en zodoende windschade brengen... Dit over de gehele Benelux. Wateroverlast lijkt ditmaal ingedijkt te worden door de erg hoge treksnelheid van de buienzone.