High risk forecast


High risk forecast

Vandaag komt het polaire front vanuit het zuiden dichterbij. In dit front ontstaan golven die een trigger zijn voor uitgebreide convectie boven noord Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Deze convectie treedt op in een omgeving met veel schering (35/40 m/s bulk shear over 0-6 km). Over delen van Duitsland en Frankrijk neemt ook de LLS shear toe zodat de kans op significante tornado’s aanzienlijk te nomen is. Meerdere krachtige tornado’s zijn waarschijnlijk over NO Frankrijk, Luxemburg en centraal en Noordoost Duitsland.

Dauwpunten zijn hoog  en Cape loopt uiteen van 100 tot later ruim 2500 Over het oosten van Duitsland.

Convectie modus zal bestaan uit (zeer) goed georganiseerde multicells/mcs en krachtige supercells.

Gezien de omstandigheden zal de convectie grotendeels vanaf de grond gevoed worden of kunnen rooten in de grenslaag.

Een slag onder de arm moet worden gehouden voor het zuidoosten van Nederland en het oosten van Belgie. Dynamische parameters zijn daar ook redelijk gunstig maar onder mindere energetische parameters. Het harmonie model echt laat een complex aan het eind van de ochtend over Limburg noordoostwaarts trekken.

Mocht het front noordelijker uitkomen is deze optie reeel.