Buiensituatie 24/7/2015, update 1


Zoals gisteren reeds aangegeven in de originele forecast van vandaag, zou er een interactie plaatsvinden met een shortwave trough (en bijhorende darkzone / IPV anomalie) en een oostwaarts progresserende golf. Deze interactie is ten tijde van dit schrijven aan de gang.

 vapor20150724 1

Bovenstaande loop toont hoe de 2 darkzones (gele kernen) onderweg naar het Europese vasteland via de zuidwest-flank van het Verenigd Koninkrijk richting elkaar trekken en een interactie aangaan. We zien een sterke uitdieping van de IPV-anomalie waardoor het cyclogeneseproces in gang wordt gezet, met significante pressure-drops aan de grond. Als resultaat op die interactie zien we onder de vorm van convectie, aan de oostflank van de cyclogenese, koude cloudtops verschijnen.

Verwacht wordt dat dit proces zich zal verder zetten en dat de gezamenlijke darkzones zich zullen ontwikkelen als dry intrusion van het uitdiepend laag en als motor zal dienen achter de verwachte cyclogenese, met meer convectie tot gevolg. Als resultaat krijgen we de vermelde sterke forcering die de aard, schaal en intensiteit van de convectie op een positieve manier zal moduleren aangezien zowel de windschering als de forcering simultaan omhoog krikken. Tot zover een textbook exemplaar, waarin een aanstormende shortwave de catalysator is achter de cyclogenese.

vaporHR