Buiensituatie 24/08/2015


Boven NW Europa dansen 2 upper level lows rond elkaar heen. Terwijl we ons in de post-frontale lapse rates bevinden van de eerste die gisteren, zondag 23 augustus, is gepasseerd is onze omgeving gekarakteriseerd door de typische post-frontale steile lapse rates. Vandaag trekt het tweede upper level low boven de Benelux, wat de focus zal bieden voor convectieve buien.

 

nice

Onder toedoen van het tweede upper level low, de meest venijnige van de 2, wordt via de zuidflank een sterke upper level jet over de Benelux getransporteerd met hoge PVA tot gevolg waardoor er zich een sterk geforceerde situatie wordt opgezet. Daar we zoals vermeld ons in de steile post-frontale lapserates bevinden, wordt het met de advectie van vochtigheid gemakkelijk conditioneel onstabiel, met een CAPE waarde van enkele 100 J/kg. Met de advectie van een sterke upper level jet wordt er een sterke windschering gepromoot, zowel tussen het oppervlak en 6km als de laag in de onderste 1 km.

gfs cape06

Daar de DLS waardes tot vlot boven de 20 m/s stijgen met LLS values van 10m/s en hoger is het mogelijk dat de post-frontale convectie sterke organisatie kan genieten. Enige kanttekening is de timing van de systeem-passage, waarbij er mogelijk onvoldoende conditionele onstabiliteit kan opgewekt worden, waardoor de CAPE profielen mogelijks niet hoog genoeg uitkomen om ten volle van de windschering te genieten.

gfs sreh3km06

Aangezien de CAPE ietwat ondermaats is en de heliciteit ook geen al te hoge toppen scheert, zijn de traditionele parameters zoals de SCP & STP in deze situatie minder bruikbaar, Kijken we daarentegen naar de HILOCS, zien we een maximum van zuid naar noord over de Benelux trekken. Het aandachtspunt bij deze situatie is de mogelijkheid tot het transporteren van hoog momentum in de hogere luchtlagen naar het oppervlak. Zeker in het geval van diepere buien moet hiermee rekening gehouden worden. Ook promoot de sterke LLS een verhoogde kans op tornado’s, maar hierbij speelt de uiteindelijke rol van het convectietype mee.

gfs hilocs06

Aangezien de windschering met gemak multicels en supercels ondersteunt lijkt de ultieme buienmodus het meest afhankelijk van hoe sterk de latente onstabiliteit zich kan opbouwen, aangezien dit de crucuale factor zal zijn in de uiteindelijke buiendiepte (hoogte van het CAPE profiel), en dus ook de hoeveelheid windschering de bui kan genieten.