Buiensituatie 19/05/2015


Vandaag bevindt de Benelux zich in het steile lapse-rate regime in de post-frontale sector van een cycloon met kern boven de Noordzee. Verwacht wordt dat door verdere destabilisatie, de lapserates steiler zullen worden en dat er meer convectie wordt getriggerd.

 

sat2015051906

Onder een CAPE regime van een 100 - 200 J/kg, onderheven aan een DLS van 25 - 30 m/s kunnen deze buien uitgroeien tot pittige exemplaren met onweer. Wegens de relatief lage 0° hoogte kunnen deze buien, indien diep genoeg, ook hagel produceren. Ook kan er wegens de min of meer stevige wind op enige hoogte neerwaarts momentum-transfer plaatsvinden, dewelke zich ook reflecteert in de HILOCS, met dus kans op geaccentueerde windstoten.

wrf hilocs6

Hou zoals altijd de Stormplatform webstek in de gaten voor verdere updates en meldingen.