Buiensituatie 16/07/2015


Wanneer een surface low van over Spanje richting het noorden komt geadvecteert, wordt er vanuit het zuiden een WAA regime opgzet wat steile lapse rates in superpositie brengt met de aanwezige vochtigheid. De combinatie van deze 2 geven aanleiding tot conditionele onstabiliteit waardoor de thermodynamische parameters gunstig zijn, of eerder "worden" voor onweersbuien.

Doorheen de dag klimt de temperatuur en krijgt de zon het meer voor het zeggen. Door instraling van de zon en de WAA vanuit het zuiden wordt de atmosfeer gestaag meer en meer geconditioneerd waardoor in de avond, bij passage van een koufront, de convergentie wordt aangespannen en mogelijks onweersbuien worden getriggerd die vanuit het ZW richting het NO kunnen trekken.

vapor2015071606

Met de aanwezigheid van sterke windschering kunnen deze buien, indien zij prefrontaal ontstaan, met enig gemak ontpoppen tot supercels daar de Deep Layer Shear zich tot diep in de supercel-range begeeft. Daarnaast vinden we ook enorm hoge heliciteitswaarden tot hoger dan 500 m²/s², aangezien de hodogrammen sterk gecurved zijn. Met de aanwezige CAPE vinden we daardoor sterk verhoogde supercel-indices, aangezien de ingrediënten voor supercels, zowel thermodynamisch als kinematisch doorheen de dag gestaag worden aangevuld.

gfs sreh3km07

Aangezien de CAPE niet zó hoog is wordt het gevaar op grote hagel ietwat beperkt, wat niet wil zeggen dat een hagel-event volledig uit te sluiten is. Ons hagelproduct toont dan ook een klein maximum in het uiterste noorden van Frankrijk, dicht bij de Belgische grens, waar een hageldiameter van +5cm mogelijk is.

gfs shprob07

Ook is het mogelijk dat er de NW kust van Frankrijk en de kust van de Benelux een zeebries ontstaat, dewelke met de convexiviteit aan Calais aanleiding kan geven tot extra gefocuste convergentie, die in samenwerking met de convergentie voor het naderend koufront verantwoordelijk kan zijn voor convectieve initiatie. Indien zulk scenario zich uitspeelt, zullen deze buien prefrontaal zijn, en zich goed mogelijk als surface-based convectie gedragen. Hoe later op de avond de initiatie en/of buien passage plaatsvindt, hoe moeilijker deze buien het zullen hebben om nog surface-based te zijn aangezien de nachtelijke stabilisatie van de boundary layer dit kan verhinderen.

gfs cape07

gfs cape09

Bovenstaande CAPE kaartjes tonen dit ook goed aan. Om 18Z vinden we nog noemenswaardige sbCAPE terug, terwijl dat vanaf 21Z richting 00Z met zienderogen vermindert tot volledig verdwijnt. Wanneer de buien elevated zijn, wordt de algemene hevigheid van de buien ook ingedijkt, aangezien er een grote portie windschering niet kan benut worden.

gfs thetae850mb05

Alles hangt min of meer af van de locatie waar de buien initiëren en vooral de timing waarin de forcing overlapt met de grootste onstabiliteit en sterkste windscheringswaarden, waarbij de forcing de Benelux lijkt te naderen vanuit het Zuiden en ons lijkt be bereiken in de late avond. De precieze locatie van de convergentie zullen we kunnen zien aan de hand van komende satellietbeelden en de surface observations, waarvan op de stormplatform webstek updates geplaatst zullen worden.