Buiensituatie 13 september 2015


Morgen biedt er zich mogelijks een meteorologische situatie aan die constructief is voor gestructureerde onweersbuien, wanneer er langs een moederlaag wegens PVA een surface trough tot een randdepressie ontwikkelt en zich langs het uiterste westen van de Benelux in noordelijke richting verder begeeft. Zoals altijd bij zulke situaties zien we dat zowel de windschering als de forcering wordt geaccentueerd en zo de basis kan bieden voor een interessante convectieve situatie.

gfs thetaesfc10

De translatie van het lagedrukgebied plaatst de Benelux langs het golvend stationair front in de warme sector, waarmee in diens kielzog aan de oostflank steile lapserates worden geadvecteerd die een gemodereerde CAPE situatie biedt van een 1000 tot misschien een 1500 J/kg. Aangezien dit ook de geprefereerde flank is van de geaccentueerde heliciteit vinden we met de SREH3 waarden tot 200m²/s² en meer een verhoogde overlap van onstabiliteit en windschering die de aanleiding kan zijn voor gestuctureerd onweer.

gfs cape10

Ook zien we in het tijdsframe rond 15z een overlap met stormrelatieve wind die de 10m/s overtreft. Deze tijdelijke overlap duwt ons in de richting van de anticipatie op mogelijke suprecellulaire processen. Zeker in de nabijheid van het lagedrukgebied vinden we dit terug, aangezien daar de sterkste overlap te vinden is tussen forcing, onstabiliteit & windschering. Dit scenario wordt ook gekrachtigd door een maximum aan SCP die zich in dat tijdsraam duidelijk op de kaarten toont.

gfs sreh3km10

Ook zien we dat de magnitude van de windschering zich leent tot gestructureerd onweer, waarbij de situatie flirt met de supercel-drempelwaarde. Alhoewel we te maken hebben met een windschering die zich handhaaft doorheen de volledige buiendiepte, vinden we de meeste windschering wel in de onderste helft van de bui terug. Dit aspect doet ons dan ook denken aan mogelijke boog-structuren. Aangezien we een sterke low level jet zien die flirt met de 50 kts, vinden we naast een bekrachtiging van de vorige stelling ook verhoogde kansen op momentumtransfer naar de grond met dus zware windstoten tot gevolg, dewelke zich met de lage LCL's zelfs kunnen manifesteren onder tornado's.

gfs dls10

Daarbovenop zien we ook een - weliswaar niet zò uitgesproken mogelijkheid - tot een hagel-event, aangezien de thermodynamische als de kinematische parameters daarovor ietwat gunstig zijn. De grootste driver achter een mogelijke hagelevent zal daarentegen de uiteindelijke buienmodus zijn, waarbij supercellulaire processen de sterkste modulatie bieden tot het brengen van grote hagelproducenten.

Eeklo