Buiensituatie 13/08/2015


wordt er vanover de golf van Biscaje een upper (cut off) low via Frankrijk richting het Noorden geslingerd. Aan de voorzijde van dit low bevindt er zich onder toedoen van sterke PVA een surface low wat naar alle waarschijnlijkheid de focus zal zijn voor convectieve initiatie.

 

vapor20015081212

Omwille van de sterke WAA die met deze passage gepaard gaat klimmen de temperaturen tot hoger dan 30°C waarmee steile lapse rates worden gepromoot, die onderheven aan de aanwezige vochtigheid een CAPE profiel biedt die flirt met de 2000J/kg. Deze CAPE waarde promoot de kans op een hoge bliksemactiviteit alsook in mindere mate hagel daar we te maken hebben met een relatief dik CAPE profiel en er zich veel CAPE tot boven de supercooled layer bevindt.

gfs cape13

De windscheringswaarden zijn niet erg hoog te noemen, maar we hebben wel te maken met sterk gecurve hodogrammen waar duidelijk een verhoogde heliciteit op te zien is. Terwijl de maxima aan windschering in de 0 tot 6km laag rond de 15m/s (30 kts) komen vinden we de grootste windschering in de onderste niveaus, meerbepaald in de onderste paar km. Als gevolg hiervan zien een sterke kans op een Bow echo, een scenario dat sterk ondersteund wordt door de 0-3km windscheringsvectoren die haaks op het min of meer west-oost curvend CAPE gradient liggen geplaatst.

gfs thetaesfc13

Indien dit scenario zich daadwerkelijk ontplooit vinden we een geaccentueerde kans op zware windstoten, daar er een sterk thermodynamisch verschil wordt verwacht tussen de coldpool en de thermodynamische eigenschappen van de omgeving. Dit verschil in thermodynamica is ook de voornaamste driver achter de ontwikkeling van een shelfcloud, dewelke bij een bow echo meer dan waarschijnlijk zal zijn. Ook promoot de haakse richting op inflow & outflow de kans op een (al dan niet tornadische) mesovortex... zeker op de locaties waar er zich gustfront-bulges vormen.

gfs sreh3km13

Ook bestaat er een kans op supercels, aangezien de heliciteit op selectieve locaties heel hoog is. Anderszijds promoot de DLS eerder een multicel-omgeving aangezien zoals gezegd de shear niet zo hoog is en de volledige DLS bijna volledig zijn waarde krijgt door de windschering in de onderste 2 tot 3km. In geval van supercels groeit dan ook een ietwat kleine kans op een tornado, aangezien we dan eerder spreken van een geïsoleerde buienmodus, in combinatie met de LLS omgeving.

gfs pwat13

De grootste dreiging zit hem eerder in de kans op wateroverlast, aangezien er erg hoge TPW waarden te vinden zijn waardoor er, omwille van de sterk verzadigde mid & upper levels, veel water beschikbaar is voor neerslag. In combinatie met een relatief trage treksnelheid kan dit leiden tot significante wateroverlast. Wanneer er zich daadwerkelijk een bow-echo ontwikkelt zal deze dreiging minder geprononceerd zijn, omwille van het feit dat de treksnelheid en ook richting zal gemodereerd worden en het systeem door zijn eigen gustfront steeds sneller en sneller zal beginnen propageren in de richting van de 0-3km windscheringsvectoren: in een sterk noordelijk component dus.

gfs stormspeed13

Al bij al kunnen we zeggen dat de kans op gestructureerde onweersbuien betrekkelijk significant zijn aangezien de meeste modellen, zowel mid als highres, voor initiatie gaan en de kinematische setup gestuctureerde buien toelaat. Weliswaar komen ze niet altijd even goed overeen kwa timing