Buiensituatie 12 september 2015


Onder toedoen van een cycloon ten NW van het Verenigd Koninkrijk bevindt de Benelux zich morgen in de warme sector van het frontaal systeem, waarbij de kans bestaat op enkele onweersbuien.

sfcthetaefronts

 

Na passage van een warmtefront wordt er in de warme sector van het frontaal systeem met de aanwezige lapserates & vochtigheid een magere CAPE waarde opgewekt rond de 500 J/kg. Dit terwijl er een afzwakkende convergentielijn richting het noorden tot noordoosten wordt geadvecteerd. Bij nadering van een hoogtetrog kunnen er langs de convergentielijn mogelijks onweersbuien tot stand komen, een signaal wat zich in de QG diagnostics toont onder de vorm van een band met hoogteval op het 500mb niveau

gptendency9

De buien bevinden zich in een min of meer gescheerde omgeving onder een rechtlijnige windscheringsconfiguratie waarvan de magnitude niet hoger lijk te komen dan een 15 - 20 m/s (30 - 40 kts). Deze configuratie en de afwezigheid van sterkere schering stuurt ons in een denkpiste van een multicelomgeving, waarbij de passage gepaard kan gaan met geaccentueerde windstoten, alhoewel die dreiging momenteel niet èrg hoog lijkt te zijn. De HILOCS toont ook geen overtuigend signaal van echt significante momentumtransfer naar de grond.

gfs cape10

Een aandachtspunt wat daarentegen wel waard is te vernoemen is de verhoogde TPW waarden waardoor er een verhoogde hoeveelheid water beschikbaar lijkt te zijn voor neerslag. Hierdoor is het mogelijk dat er op korte tijd behoorlijk wat neerslag kan vallen. Gelukkig tonen de modellen geen breed systeem en ook geen al te trage treksnelheid van de buien. Hierdoor lijkt dit gevaar niet zó prominent te zijn, alhoewel de hoge TPW values toch in het achterhoofd moeten gehouden worden. Ook moduleert de sterkte van de neerslag ook de sterkte van bijhorende gustfronts, waardoor er toch een groter accent kan komen te liggen op de windstoten bij passage.

gfs pwat10

Interessante wolkenstructuren daarentegen zijn zoiezo wel mogelijks van de partij, aangezien er een relatief groot verschil in theta verwacht wordt tussen de omgeving en de coldpool. Hierdoor is het mogelijk dat er zich op sommige plaatsen arcus/shelfcloudvorming kan voordoen.