Buiensituatie 12/06/2015


Vanuit het zuiden komt in noordelijke richting een uitdiepend lagedrukgebied zich vanover Frankrijk positioneren boven het Kanaal. Bij diens noordelijke progressie vinden we aan de oostflank van het laag een surface trough, geörienteerd in een west-oost as waarbij diens convergentie de grootste player gaat zijn in het initiëren van convectie.

 

De zuidelijke airflow brengt ons warme temperaturen waarbij we relatief steile lapse rates krijgen, terwijl in diens onderste niveaus dauwpunten worden geadvecteerd die richting de 20°C aandikken. Dit alles geeft ons een hoeveelheid CAPE die afhankelijk van het gekozen parcel mlCAPE waarden biedt van 1300 J/kg terwijl die surface based een sbCAPE geeft van 2000+ J/kg. Bij beide CAPE configuraties zien we een grote CAPE boven de dentritische groeizone waardoor we met gemak ontladingen mogen verwachten in de vorm van IC/CC en ook CG- ontladingen.

Noemenswaardige windschering is niet aan de orde, waardoor het gevaar op supercels en diens armada aan noodweerverschijnselen tot een minimum kunnen beperkt worden. Met een DLS waarde rond de 10 - 15 m/s (20 - 30kts) vinden we het als meest waarschijnlijke buienmodus de single cel tot multicel omgeving. Verwacht wordt dat bij het noordelijk trekken van de (boven de Benelux) west-oost geörienteerde convergentielijn mogelijks langs een lineaire trigger onweersbuien zullen triggeren die maar traagjes noordelijk trekken.

Door de relatief trage stormmotion rond de 50 km/u is dit naast een droom om te chasen, een indicatief scenario voor wateroverlast, daar we een grote hoeveelheid vocht (TPW waarden van 35+ mm) voor handen hebben die als neerslag beschikbaar is. Onze in-house COFFI (Convective Flash Flood Index) toont dit ook a.d.h.v. geaccentueerde waarden ook aan. Vanwege de cloudbases die ietwat aan de lage kant zijn is er minder kans op "evaporative cooling", waardoor downbursts zich ook moeilijker kunnen manifesteren. Afhankelijk van de origine van het parcel groeit de kans op wat hagel, maar grote exemplaren lijken niet aan de orde, daar de windschering moeilijk onweersbuien toelaat die in staat zijn grote hagel te dragen.

De voornaamste dreiging zal zich boven de Benelux manifesteren onder overvloedige neerslag en zoals altijd het geval bij onweersbuien, de bliksemactiviteit, waarbij de convectie zich via het Zuiden zal aanmelden en gestaag noordelijk zal klimmen.