Buiensituatie 07/07/2015 - Wéér kans op supercellen in Duitsland


Bij het noordoostelijk trekken van een afzwakkende gesloten lagedrukcirculatie boven Frankrijk wordt aan de voorkant van een koufront, gebonden aan een lagedrukgebied boven het Atlantisch bassin, een surface trough opgezet, wat de focus zal zijn voor convectieve initiatie.

thetae1

Gekenmerkt door steile lapse rates en hoge mixing ratio's vinden we in de warme sector CAPE waarden tot mogelijks meer dan 2000 J/kg. Het naderend koufront verplaatst deze warme sector richting het oosten, waarmee de surface boundary ook mee richting het oosten transleert. Wanneer de boundary richting het oosten beweegt ondervinden we meer en meer convergentie aan diens oostflank. De solanoïdale circulatie langs de convergentielijn promoot stijging aan de warme kant en daling aan de koele kant, waarbij convectieve initiatie een logisch gevolg zal zijn.

Met op 700mb een windveld van 50kts ondervinden we hoge windscheringswaarden terwijl in het begin van de initiatie de windscheringsvectoren onder een hoek op de surface boundary staan. Bij het oostelijk drukken en het verder doorbuigen van het koufront heroriënteert de surface boundary zich na verloop van tijd waardoor de windscheringsvectoren eerder parallel komen te liggen met de surface feature. Aangezien de DLS waarden de 20 m/s of hoger bereikt en dus met gemak supercels ondersteunt met de oorspronkelijke boundary-shear oriëntatie zal de initiatie zich naar alle waarschijnlijkheid uiten in het ontstaan van single cels, dewelke al vlug tot supercels kunnen uitgroeien.

thetaeloop

Met een hoge CAPE in de HGZ zal elke supercel (indien sc) in staat zijn om terug grote hagelstenen te produceren, wat zich ook toont in ons hagelproduct wat de kans aangeeft op hagelstenen groter dan 5 cm in diameter. Aangezien we een sterk contrast verwachten tussen de sterke neerslag onder de vorm van hevige regen en hagel en de warme omgeving waarin deze celle ontstaan, bestaat de kans ook op hevige windstoten en imposante wolkenstructuren zoals shelfclouds, mogelijke wallclouds en mss zelfs een sterke DCZ. Alhoewel de stormrelatieve heliciteit door het min of meer unidirectioneel windprofiel minder fel uitslaat dan voorbije dagen, vinden we een hogere windschering wat mogelijk het gebrek aan SRH kan opvullen met een verhoogde SCP tot gevolg.

gfs sreh3km10

De grootste kans op supercels vinden we dan ook terug in het uiterste ZO van de Benelux waar de grootste overlap tussen onstabiliteit & constructieve kinematica zich situeren, alhoewel het gros van de zwaarste buien zich ongetwijfeld zullen situeren vanaf de vogezen & de NW flank van de Alplen zo door ZW Duitsland richting het NO. Aangezien de geaccentueerde upper level winds mogen we in de vernoemde aan het begin van de situatie dus single (super)cels verwachten wanneer de boundary-shear oriëntatie nog onder een hoek staat geconfigureerd. Onze verwachting van supercellulaire buien wordt ondersteund door onderstaand image, waar we de SFC-6km bulk windshear geïllustreerd zien uit de WRF output met 4km resolutie. We zien kleine gebiedjes met sterke windschering aan de oostflank en lage windschering aan de westflank. Wat we eigenlijk gesimuleerd zien zijn supercels, waarbij de roterende updraft het scherings-duo opwekt.

dls

 

Na afloop verwachten we mogelijks een lineaire configuratie onder de vorm van een QLCS of MCS wanneer de oriëntatie van de schering en de boundary eerder parallel wordt. Hierdoor worden de supercelkansen verlaagd wanneer de coldpool van de cellen mogelijks met elkaar zullen interacteren en zal de overall severity van de buien(lijn) ook verlagen met een verschuiving van de dreiging van primair grote hagel naar straight line-winds (wat niet wil zeggen dat een hagel event vanaf dan uitgesloten is).

Enkel aan de neus van de convergentielijn vinden we nog steeds een curve in de boundary waardoor aan de noordkant van de convergentielijn mogelijks nog ietwat discretie in de cellen aanwezig kan zijn, maar dit is momenteel iets te veel in detail treden, aangezien de surface boundary morgen een iets andere orientetie kan hebben. De surface observations zullen ons morgen meer wijs kunnen maken, aangezien de precieze orientatie daarop duidelijk te zien zal zijn en de grootste driver zal zijn achter de convectieve mode. 

We houden u morgen via onze facebookpagina (https://www.facebook.com/stormplatformNL?ref=hl) en via onze twitter @StormplatformNL op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Namens het meteoteam van StormPlatform, 

Dzengiz Tafa