Base risk forecast


Base risk forecast

Vooral in België en zuid-Nederland morgen kans op stevige onweersbuien (Base risk)

Na een periode met vrij koel en stabiel weer lijken er voor morgenavond enkele stevige onweersbuien op het programma te staan, met name voor grote delen van België en zuid(west)-Nederland.

Afgelopen nacht bereikte ons een warmtefront, behorende bij een lagedrukgebied wat ten westen (over Groot Brittannië) van ons land gaat trekken. Tegelijkertijd trekt er een hogedrukgebied vanuit centraal Frankrijk richting het oosten en voegt zich samen met een hogedrukkern welke zich momenteel boven Oostenrijk bevindt. Hierdoor wordt er warme lucht vanuit het zuidwesten richting de Benelux geadvecteerd. Een redelijk klassieke onweerssituatie dus.
 
De hogedruk boven het vaste land wordt morgenmiddag verdrongen door het laag bij Groot Brittannië, en zal hiermee de grootste kortstondige hitte-opstoot voordoen. Binnen deze warme sector ontstaat een convergentielijn welke morgenmiddag naar verwachting rond 17.00 uur de westelijke kuste van Benelux zal bereiken. Voor de convergentielijn uit dauwpunten tot boven de 20 graden en een T-max tot lokaal boven de 30 graden Celcius. Dit resulteert in CAPE-waardes van 1500 J/kg over een groot deel van Nederland, boven de 2000 J/Kg in België en tot zelf >3000 J/kg boven Frankrijk. 

De vraag is of de convergentie genoeg is om luchtpakketjes tot condensatieniveau te brengen. Later op de avond (na 20u.) zakt dit niveau naar tussen de 800 en 1000 meter. Rond dit tijdstip neemt ook het vocht in de grenslaag toe. De vraag is echter of dit genoeg gaat zijn om enkele buien tot ontwikkeling te laten komen. Ook zijn er vraagtekens omtrent de organisatie van buien. Diepe windschering lijkt eerder aan de lage kant te zijn getuige de ontbrekende bovenwinden welke zich meer achter het koufront bevinden. Dit gegeven verminderd de mogelijkheid tot het ontstaan van goed georganiseerde en langlevende onweersbuien. 
Indien er buien ontstaan op de convergentielijn kunnen deze wel rap doorgroeien tot forse exemplaren met een hoge bliksemintensiteit, windstoten tot 90 km/u en hagel >2cm. Lokale wateroverlast valt ook zeker niet uit te sluiten. Het zal hierbij dan vooral gaan om single cells en multicells. De kans op Supercells lijkt te verwaarlozen. 

Het team van StormPlatform vaardigt daarom vooralsnog een Base risk in grote delen van BE en zuid en zuidwest-Nederland vanaf de late namiddag van zondag 3 juni 2019. Mogelijk schalen we het risiconiveau later nog op.  

Op maandagavond trekt het koufront van het huidige laag bij Groot Brittannië over. Hierbij terugkerende onweerskansen maar indien nodig bespreken we dit in een aparte forecast.

Pas goed op uzelf!

Het meteoteam van StormPlatform