Stormplatform update


Stormplatform update

Zoals de technologie en de meteo geenszins statische begrippen zijn maar zich altijd in staat van verdere evolutie bevinden, zo ijveren de ontwikkelaars van het Stormplatform ook om het platform verder uit te bouwen. Ons doel is om stormchasers & meteoliefhebbers in het algemeen te voorzien van de beste en interessantste snufjes & tools zodat de leden van de Benelux meteocommunity en daarbuiten meer tools voorhanden hebben om hun hobby uit te voeren.

In samenspraak met de community die het Stormplatform van opmerkingen en wensen heeft voorzien en net omwille van bovenstaande redenen voorziet het Stormplatform-team een update die deze week zal gereleased worden, waarin onder andere de Live map een grote onderhoudsbeurt heeft gekregen met nieuwe functionaliteit, terwijl de gebruiksvriendelijkheid en de prestaties een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt. Er is met deze update ook een Mobile Live map voorzien waar de gebruikers tijdens chases gebruik van kunnen maken, dewelke vloeiend op de gebruikelijke mobile devices zoals tablets & smartphones draait. Ook voorzien wij voor de chasers die aangesloten zijn bij het Stormplatform unieke, exclusieve data die het leven van de chaser ferm gemakkelijk maakt.

Hieronder lichten we dan ook met enige trots de update eens toe, zodat de Stormplatform- en meteocummunity kan proeven wat er achter de schermen van Stormplatform de afgelopen weken tot maanden is gebeurd.

De nieuwe LIVE map

livemap

Op de vernieuwde Live-page vinden we bestaande en nieuwe producten terug, terwijl de gebruikelijke URL dezelfde blijft (http://www.stormplatform.nl/live). Hij zijmenu op de huidige Live page is aangepast waar we nog steeds de modeloverlays beschikbaar stellen, maar het menu is aangevuld met een nieuwe functionaliteit. Vanaf de komende update is het mogelijk om op de Live map een hele waaier aan severe-weather parameters te bekijken, die gekoppeld zijn aan de data van de meetstations die door de meteorologische diensten (KNMI & KMI) zijn verspreid. Aan de hand van de gemeten temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, windrichting en luchtdruk worden er actuele severe-weather parameters berekend die per station op de Live map geïllustreerd worden.

Door de update-frequentie van de surface obs maakt dit ons mogelijk om per update nieuwe actuelere parameters te berekenen, waarbij de surface observations aan de modeldata worden gekoppeld om zo op de Live page, voor onze gebruikers de meest actuele sitautie te kunnen aantonen. Een voorbeeld daarvan vind je hieronder.

observations

Aan de hand van die stationadata, worden er dus een hele waaier aan severe weather-parameters berekend die geldig zijn voor de tijdstip waarop de observatie geldig is. De update frequentie van de stations via het KNMI is om de 10 minuten, terwijl de observaties van het KMI om het uur ververst worden. Vanaf bepaalde parameters een drempelwaarde bereiken worden die ingekleurd naargelang hun contributie aan initiatie, duur en/of hevigheid van onweersbuien. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen rightmovers en leftmovers, waardoor voor elk type supercel de desbetreffende parameters worden berekend.

obsdetail

Naast de parameters zelf, ziet u pijltjes staan. Deze tonen aan of de parameter over tijd in waarde klimt of daalt. Vanaf er een bepaald kleur dominant wordt en dus een aantal tresholds bereikt zijn wordt het station zelf ook naar waarde ingekleurd zodat het mogelijk is om enkel op de kleur van het station af te gaan, waar de meest zware parameters zich situeren. Ook zijn de venstertjes met de stationdata klikbaar en heeft de gebruiker de mogelijkheid deze te verplaatsen waar men wil, wat het mogelijk maakt om meerdere observaties open te houden en zo wordt de ruimte van de workspace niet beperkt door 1 grote header of footer.

Voor de gebruikers zal dit een enorme hulp zijn bij het benaderen van het weer. Daarnaast is het mogelijk om de observaties nog steeds te overleggen met de modeldata-overlays GFS en WRF, teneinde een volledig beeld te krijgen van de situatie.

Onderaan de pagina ziet u de Live Twitter-balk, waarop van zodra een tweet wordt gelanceerd deze tweet te zien is. Voor onweersituaties en vooral bij chases kan dit van primordiaal belang zijn in het delen van communicatie, iets waar de ontwikkelaars van Stormplatform met plezier voor ijveren.

twitterbalk

Het beheer kan en zal aan deze twitterbalk de twitteraccounts van de chasers toevoegen die actief bijdragen aan meldingen & informatie die op ons platform te vinden zijn. Hoe meer twitter accounts, hoe meer informatie en dus hoe beter de communicatie tussen de chasers onderling zal zijn. Als men als chaser op de Twitter-ballk in-situ informatie te lezen krijgt van collega-chasers wordt het zo voor iedereen plezant en zo krijgen de chasers een groter gevoel van samenhorigheid.

Naast bovenstaande features hebben de ontwikkelaars van Stormplatform ook een toolbox voorzien op de Live page, waar men een module terug vindt om op de livemap te tekenen en annotaties te plaatsen, te zoeken naar een plaatsnaam, geluidssignalen te (de)activeren en een knop om de Live page fullscreen te tonen.

tekenen

Met deze functionaliteit kunnen chasers & geregistreerde gebruikers hun eigen volgers informeren door mappen te tekenen, cellen aan te duiden, waarschuwingen te geven of wat dan ook. Het is dan ook daar waar Stormplatform voor staat: een platform bieden waarmee mensen op een leuke wijze hun hobby kunnen uitvoeren zodoende hun eigen achterban met de meest actuele informatie in te lichten over naderend onweer of andere meteo-gerelateerde informatie.

Naast deze interessante updates voorziet het Stormplatform voor diens geregistreerde chasers exclusieve informatie dewelke wij in proefproject samen met onze partner met de grootste trots kunnen aanbieden. Aan geregistreerde chasers stellen wij via onze partner unieke bliksemdata ter beschikking, waarbij de ontwikkelaars van het Stormplatform een onderscheid hebben voorzien tussen positieve en negatieve ontladingen, alsook IC/CC (wolk naar wolk) of CG (wolk naar grond) ontladingen.

ontladingen

Op de nieuwe Live page, kunt u dit inschakelen door op de knop bliksem te klikken en deze functie te activeren. Er wordt een mogelijkheid voorzien om de volgende ontladings-types op de Live page te tonen. Blikseminslagen CG+ & CG- en wolk - wolk ontladingen IC/CC- & IC/CC+, dit zowel over de periode van 5 min als een periode van 30 min. Positieve CG-ontladingen worden op de Live page geïllustreerd door een + in magenta terwijl de negatieve tegenpool wordt getoond met een - in cyan. IC/CC worden ongeacht die positief of negatief zijn in de witte kleur getoond, waarbij de + en de - de polariteit aanduidt. Enkel de CG-ontladingen hebben dus een andere kleur.

bliksemlegende

Het grote voordeel aan dit onderscheid is dat men als chaser zo kan zoeken welke bui het meest prominent CG ontladingen produceert. Deze bui is voor de stormchasers onder de gebruikers natuurlijk de meest begeerde en deze zijn er op die manier gemakkelijk uit te halen. Let op: nogmaals, deze functie is ènkel toegankelijk voor de chasers die actief zijn op Stormplatform. Gewone gebruikers kunnen hier jammer genoeg geen gebruik van maken.

De ontladingen hangen dus vast aan een login... vandaar dat er in de menubalk bovenaan ook een Login-functie is voorzien.

Tot zover de vernieuwde Live-map voor notebook- en desktopgebruikers.

Mobile Live map

Teneinde mobiele gebruikers tegemoet te komen en hun mogelijkheid te bieden tot het consulteren van de data op Stormplatform is er door de ontwikkelaars een Mobile Live page ontworpen, die vlot te benaderen is op de standaard mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. De URL van deze map zal vanaf de update gereleased wordt deze zijn:
http://www.stormplatform.nl/live/m.php

E
en voorbeeld van de nieuwe Mobiele Live map vind je hieronder

mobilepage

De Mobile Live page is een afgeslankte versie van de desktop-versie waar ènkel het laatste radarbeeld op te zien is en de ontladingstypes eveneens beschikbaar zijn (indien als chaser ingelogd en actief). Naast radar & ontladingen komen er op deze page ook de in-situ meldingen terecht van de chasers, en heeft de chaser de kans om als overlay de verkeersinformatie te leggen. Hierdoor kunnen de gebruikers gemakkelijk de beste route kiezen om niet in de file terecht te komen. De eerste tests van deze mobiele page zijn veelbelovend en werken erg vloeiend op elk mobiel apparaat waarop we het testbed hebben gelanceerd.

Hier alvast enkele voorbeelden van de Mobile Live page op de iPad & iPhone. Android-gebruikers kunnen met dezeflde functionaliteit en werking eveneens van deze Mobile Live map gebruik maken, aangezien de Stormplatform ontwikkelaars gekozen hebben voor een cross-platform release.

iPad

ipad1

iPhone 1 & 2

iphone1iphone2

Alsof dat niet genoeg is, is er zonet de laatste hand gelegd aan het doorsluizen van informatie en meldingen aan Skywarn, waardoor meldingen die via het Stormplatform gebeuren volautomatisch in de databank van Skywarn terecht komen, zodoende dat een melding niet meerdere keren ingediend moet worden.

In de toekomst voorziet het beheer van Stormplatform nog andere updates, maar deze zullen met tijd en stond wel bekend gemaakt worden. Wij hopen dan ook dat deze update in goede smaak valt bij de gebruikers en horen graag, zoals altijd van de community hun opmerkingen en belevingen in het gebruik van het Stormplatform wat met de volste overtuiging is ontwikkeld door meteoliefhebbers, vóór meteoliefhebbers.

 

Met vriendelijke groeten

Dzengiz Tafa,
Stormplatform