Onthulling gedenkteken windhoos Chaam op 25 juni


Onthulling gedenkteken windhoos Chaam op 25 juniOp 25 juni 2015 aanstaande wordt om 16.30 uur op de Schaanstraat in Chaam een herdenkingsplaat onthuld ter nagedachtenis aan de vernietigende windhoos... 


...die daar op 25 juni 1967, dan precies 48 jaar geleden, huishield. Het windhoosmonument zal worden onthuld door burgemeester Minses van de gemeente Alphen-Chaam en zal tevens worden bijgewoond door een aantal slachtoffers en getuigen van die vreselijke ramp. 

De tornado trok een spoor vernieling vanuit het Belgische Oostmalle, via Ulicoten, over het oostelijke deel van Chaam naar de Chaamse Bossen, eiste onder meer twee levens op camping Klein Paradijs aan de Schaanstraat, er vielen tientallen gewonden en er werd tevens veel schade aangericht aan materie, flora en fauna. Het getroffen gebied werd destijds verklaard tot nationaal rampgebied.

Een toen nog jonge Eikenboom werd op die bewuste 25e juni 1967 liggend pal naast de Schaanstraat tevens geknakt, maar vond toch nog de kracht om verder te leven. De 'windhoosboom' staat vanaf de Baarleseweg kort voor camping Klein Paradijs aan de rechterkant en is aan de uit het lood geslagen stam én de knik halverwege duidelijk herkenbaar. 


Op een informatiebord aan de Alphense Baan nabij de Chaamse Bossen na (zie foto hieronder) is er op dit moment geen gedenkteken voor die vreselijke windhoos. Mede door de in ontwikkeling zijnde documentaire 'De dag van de tornado's' over die dag kwam Mart Verhees uit Chaam op het idee om de 25e juni 1967 op eerbiedwaardige wijze te herdenken. Met steun van de gemeente Alphen-Chaam is het gedenkteken bij de windhoosboom tot stand gekomen, waarvoor veel dank. Het gedenkteken heeft als doel een troost te zijn voor toenmalige slachtoffers en ook om te waarschuwen dat zo'n windhoos in Nederland en in België zeker nog eens voor kan komen. 


De speciale gasten van de herdenking zullen vanaf 15.30 uur worden ontvangen in de kantine van camping Klein Paradijs aan de Schaanstraat 13 in Chaam. Wilt u daarbij als toenmalig getuige of betrokkene, als pers of als belangstellende aanwezig zijn dan kunt u uzelf tot maandag 22 juni (12.00 uur)aanmelden via e-mailadres michelbrands@hotmail.com. Ook voor meer informatie verwijs ik u gaarne naar dat e-mailadres.

De plechtigheden bij 'De windhoosboom' zullen aanvangen om 16.20 uur en die plechtigheden zijn vrij toegankelijk voor het publiek. We willen er een gepaste herdenkingsbijeenkomst van maken. Rond half vijf zal ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de windhoos in Chaam op 25 juni 1967 een minuut stilte worden gehouden. 

Komende donderdagavond wordt er in Tricht (gemeente Geldermalsen), dat later op 25 juni 1967 door een soortgelijk zware tornado werd getroffen, een nieuw beeld onthuld van het windhoosmonument in Tricht. Dat bronzen beeld werd in het begin van 2012 gestolen. Dankzij het Historisch Genootschap Tricht en dankzij vele giften en met steun van de gemeente Geldermalsen werd er opnieuw een beeld vervaardigd. De herdenking in Tricht begint om 18.00 uur. Zie voor meer informatie de link van Nieuwsblad Geldermalsen:
http://www.nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/onthulling_vernieuwd_windhoosmonument_tricht_3722448.html#.VYGI1fl_t8E