Indrukwekkende herdenkingen in Chaam en in Tricht


Indrukwekkende herdenkingen in Chaam en in Tricht

Zowel in Chaam als in Tricht werd op 25 juni 2015 uitgebreid stil gestaan bij de zware windhozen van 25 juni 1967. In het Brabantse Chaam

werd precies 48 jaar na dato een gedenkteken onthuld bij een kromme boom aan de Schaanstraat, bijgenaamd 'De windhoosboom'. Door slachtoffers en getuigen van die tornado én door burgemeester Minses van de gemeente Alphen - Chaam en in het bijzijn van meelevend publiek werd rond half vijf het doek gehaald van een (symbolisch) afgeknakte tak, met daarin verwerkt een plaquettte met tekst, die passanten in het kort het verhaal acher 'De Windhoosboom' vertelt. Na de onthulling van het gedenkteken volgde om 16.33 uur een indrukwekkende minuut stilte. Het monument in Chaam kwam tot stand dankzij inspanningen van Mart Verhees uit Chaam, de gemeente Alphen - Chaam, camping Klein Paradijs, Ed Spoel (kantine Klein Paradijs) en anderen, waarvoor veel dank.


Burgemeester Minses van de gemeente Alphen - Chaam onthuld samen met slachtoffers en getuigen het monument bij 'De windhoosboom' aan
de Schaanstraat in Chaam. Foto: Kevin Broeren.Foto van tekst gedenkteken van De Windhoosboom in Chaam. Foto: Michel Brands


In het Gelderse Tricht (gemeente Geldermalsen) begon rond zes uur de herdenkingsbijeenkomst van de windhoos in Tricht. Centraal stond de onthulling van het nieuwe bronzen beeld, nadat het vorige beeld in het begin van 2012 door dieven werd ontvreemd. In het bijzijn van nabestaanden, slachtoffers, direct betrokkenen, notabelen en inwoners uit Tricht (e.o.) werd het beeld na een minuut stilte en emotionele toespraken van de getroffenen families Hak en Wierks rond half zeven onthuld. Net als in Chaam was het in Tricht een hele gepaste herdenking voor 25 juni 1967, die bij sommige mensen nog altijd vers in het geheugen ligt. Het nieuwe beeld kwam tot stand door inspanningen van onder andere het Historisch Genootschap Tricht, kunstenares Marijke Ravenswaaij-Deege en de gemeente Geldermalsen en zeker ook dankzij vele gulle giften.


 
Het windhoosmonument in Tricht werd op 25 jui 2015 in ere hersteld met de onthulling van het (nieuwe) bronzen beeld. Foto: Michel Brands