Severeweather outbreak vandaag


Severeweather outbreak vandaag

Synoptische Situatie

Na een kleine vrij rustige periode wordt er in het westen van de VS opnieuw lage druk opgebouwd en de gebieden met hogere druk trekken zich verder terug naar het oosten waardoor we opnieuw te maken krijgen met een zuidelijke stroming en het hierbij behorende transport van warme vochtige lucht richting de Tornado Alley. In de loop van de dag ontstaat er ter hoogte van de Texas pan handle een lagedruk kern welke de grondwinden laat draaien richting zuidoost. Tegen de avond gaat het bijbehorende koufront negatief kantelen over de Texas panhandle waar dan ook gelijk het grootste risico op severe weather te verwachten is. Verwachting is dat het koufront de dryline op een gegeven moment zal inhalen en verder richting het (noord)oosten zal trekken.

Noord Texas, Texas panhandle & Zuid Oklahoma

Gedurende de dag zal de cape oplopen tot maximaal 2000J/KG. LCL niveau's tussen 1000 en 1250 meter gunstig voor tornado's zeker tegen de avond wanneer de scheering iets toeneemt. Hierdoor loopt de SRH vlak voor het koufront tussen de 0-1km op tot 200m²s² en tussen de 0-3km tot 600m²s² waardoor diepere roterende updrafts perfect mogelijk zijn. Op deze plekken komt de EHI rond de 4/4.5 wat echt wel hoog is. Door de sterke storm relatieve flow op hoogte tot bijna 100KT kunnen zich ook enkele LP supercells ontwikkelen. De convectie zal zich redelijk beperken door een EML op hoogte, enkele cellen die zich erdoor prikken zullen snel uitgroeien tot sterke supercells.

Het is dus vooral uitkijken naar de cellen die ontstaan in de warme sector voor het koufront en op de dryline. Deze geisoleerde cellen kunnen zich explosief ontwikkelen en in no-time uitgroeien tot krachtige supercells. De supercells die ontstaan in de warme sector hebben de grootste kans op tornados omdat deze het beste windprofiel genieten met een warme vochtige inflow vanuit het zuid(zuidoosten). Naast tornado's zitten de gevaren voornamelijk in grote hagelstenen en zware windstoten.