De Stormplatform dreigingsniveau's


De Stormplatform dreigingsniveau's

Reeds enige tijd heeft het Stormplatform meteo-team een aanpassing gedaan naar de manier en de visualisatie omtrent de waarschuwingen, watches en forecasts. De forecasts worden sinds kort altijd bijgestaan door een kaart met dreigingsniveaus zodat er op 1 blik te zien is waar de grootste dreiging voor noodweer zich kan bevinden, en hoe gevaarlijk een noodweersituatie zich kan uitpakken.

Aangezien noodweer een enorm breed gegeven is en de dreigingstypes ver uiteen liggen is het dan ook opportuun om de gebruikte dreigingsniveaus op de Stormplatform website toe te lichten, zodat er geen twijfel kan bestaan over wat een precieze dreiging in houdt. De dreigingsniveaus die gehanteerd worden, werden opgesteld aan de hand van een benchmark met een dataset van een hele reeks onweersettings, gaande van de sterkste tot de meest subtiele en zwakkere situaties van de afgelopen jaren.

 

Deze resultaten werden dan samen gebracht en gevalideerd om op de Stormplatform website 6 dreigingsniveus te voorzien. Deze zijn hieronder opgelijst, met een voorbeeld van een hypothetische forecast, omtrent de historische 9 juni 2014 casus.

  • TSTM
  • BASE
  • LOW
  • MED
  • HIGH
  • EXTREME

dreigingsniveaus

We zien op bovenstaande afbeelding het op één na hoogste dreigingsniveau. Aangezien zonder de juiste toelichting deze dreigingsniveaus weinig tot niets zeggen, volgt hieronder per niveau een toelichting...

TSTM

TSTM

De laagste dreiging in de convectieve forecasts krijgt als label 'TSTM risk", wat een afkorting is voor "thunderstorms".  Deze dreiging is voorbehouden voor huis-tuin-en keuken onweer met een zwakke intensiteit waarbij de kans op het voorkomen van die buien 10% of hoger is.

BASE

BASE

De eerste stap omhoog in de dreigingsniveaus zien we "BASE risk". Dit staat voor een basis of standaardrisico. Hiermee bedoelen we een gebied van zwakke onweersbuien, gelimiteerd in organisatie en/of levensduur of een beperkt gebied van onweersbuien met hogere intensiteit.

LOW

LOW

De volgende stap is het laag risico of het niveau "LOW risk". Dit risico staat voor een gebied van georganiseerde onweersbuien over een gebied met een variabele intensiteit. Dit kan gaan van een cluster onweersbuien die het "SEVERE" criterium kunnen halen tot een systeem op mesoschaal (MCS).

MED

MED

Gaan we nog hoger in de risiconiveaus komen we aan bij "MED risk". Dit is een zone van verspreide georganiseerde onweersbuien, analoog aan het risico niveau "LOW risk", over een groter gebied of met een grotere zekerheid dat zij zich zullen voordoen. Dit niveau omvat dus net zoals een "LOW risk" zowel verspreide geïsoleerde buien die het "SEVERE" criterium behalen, alsook clusters van onweersbuien en MCS's.

HIGH

HIGH

De op één na hoogste dreiging noemen wij de "HIGH risk". Deze dreiging is een gebied waarin verspreide zware onweersbuien die het "SEVERE"-criterium halen waarschijnlijk is, waarin er een reële kans bestaat op één of meer tornado's of schadelijke windstoten. Dit dreigingsniveau is normaliter gereserveerd voor een setting met een mogelijkheid op verscheidene supercels die zowel grote hagel (+4cm) of één tot meerdere tornado's kunnen brengen of een squall line/MCS met verspreide schadelijke windstoten. Dit zou trouwens de hoogst behaalde dreiging zijn mochten we gebruik makend van dit schema een forecast brengen omtrent de bow-echo situatie op 9 juni 2014.

EXTREME

EXTR

Het hoogste dreigingsniveau wat voorzien wordt door het Stormplatform is de "EXTREME risk". Deze dreiging zal beslist het minst voorkomen in al onze forecasts. Het stelt een gebied voor waar een SEVERE-weather outbreak wordt verwacht met grote hagel (+4cm), tornado's die een lang pad afleggen of een lang levend onweerscomplex dewelke in staat is om lange sporen van erg schadelijke windstoten te produceren en/of derecho events met windsnelheden die de drempel van orkaankracht (120km/u) behalen of meer. Dit risico wordt ènkel geplaatst wanneer er een hoge zekerheid bestaat in wijd-verspreid noodweer met ingesloten extreme gebeurtenissen zoals gewelddadige tornado's of een andere windevent die langdurige en wijdverspreide schade produceert van het hoogste niveau.


Elk niveau dat hier werd toegelicht berust op de aanwezigheid van het niveau lager. Een "MED" risk zal dus nooit op zichzelf voorkomen maar zal altijd omringd worden door een "LOW risk", die op zijn beurt dan ook omringd wordt door respectievelijk een "BASE" en een "TSTM risk". Elk hoger liggend niveau erft op die manier ook de dreigingen van de lager omliggende niveaus over zodat het best voor kan komen dat een onweersbui die voldoet aan een "LOW risk" eveneens kan voorkomen in een gebied waar toevallig ook een "HIGH risk" wordt geforecast. Omgekeerd zou dit normaliter niet het geval mogen/kunnen zijn.

 

Natuurlijk zijn er altijd kansen dat een event door de hoogdynamische natuur van de atmosfeer tussen de mazen van het Stormplatform-vangnet glipt, maar dat is dan ook eigen aan de meteorologie. Het is geen exacte wetenschap, maar het SP meteo-team zal altijd de uiterste best doen om de forecasts zo gedetailleerd mogelijk te brengen, zoniet meermaals overwogen en in samenspraak met de volledige crew.

 

Ook zien we in de dreigingsniveaus het criterium "SEVERE" met regelmaat vermeld worden. Het Stormplatform hanteert daarbij zoals beschreven in de AMS-"bijbel" een "SEVERE thunderstorm" als een onweersbui die hagel van (afgerond) minimum 2cm diameter produceert, windstoten van (afgerond) minimum 90 km/u brengt, of een tornado met zich meebrengt. Vanaf er ook maar één van deze criteria behaald worden spreekt men automatisch van een onweersbui die het "SEVERE" criterium heeft behaald.

 

Alhoewel in een onweersbui de ontladingen altijd een gevaar zijn, worden zij niet als een bijdrage tot een "SEVERE" criterium beschouwd aangezien elke onweersbui op die manier een bui wordt die het "SEVERE" criterium behaalt. Ook overstromingen horen daar niet bij. De overstromingen of de "Flash flood" waarschuwingen worden geplaatst op een aparte melding in een ander product. Ook al kunnen zij behoren tot een convectieve event... er zijn dan ook regelmatig overstromingsevents die niets met een convectieve gebeurtenis te maken hebben.

 

Bij deze hopen wij dan ook dat de community met dit artikel een beter inzicht heeft verworven in het onststaan en vooral de inhoud van de gebruikte dreigingsniveaus die vanaf heden zoals gezegd altijd aan de toekomstige forecasts zullen toegevoegd worden.

 

Als er vragen zijn kunnen jullie deze altijd stellen als privé bericht op de Facebook pagina van het Stormplatform, of een mailtje sturen naar inflow@stormplatform.nl (of .be)